Kansainvälisyys järjestötoiminnassa

3. Kolmikielinen sanasto

HYYn on koonnut sanaston järjestöjen monikielisen viestinnän tueksi. Siihen on kerätty keskeisiä termejä, joita voit tarvita järjestötoiminnassa. Sanasto toimii lähtökohtaisesti suomeksi (esimerkiksi tarkentavia kommentteja ei ole käännetty ruotsiksi tai englanniksi), mutta sitä voivat hyödyntää myös muut kuin suomenkieliset.

Sanasto on tarkoitettu nimenomaan tueksi ja helppokäyttöiseksi apuvälineeksi. Siinä esitettyjen käännösvastineiden määrä on siksi pyritty pitämään mahdollisimman pienenä. Käännösvastineet toimivat yleisimmissä järjestöjen kohtaamissa käyttökonteksteissa, ja monitulkintaisten sanojen kohdalla käyttöä on myös lyhyesti selvennetty esimerkein ja kommentein. Sanaston käännökset eivät kuitenkaan monessa tapauksessa ole ainoita mahdollisia, eikä vaihtoehtoisten käännösten käyttämistä tule pelätä, jos sellainen tuntuu sopivan paremmin käyttötilanteeseen.

Jos haluat ehdottaa lisäyksiä tai sinulla on muita kommentteja sanastoon liittyen, voit olla yhteydessä HYYn hallitukseen tai henkilökuntaan.

Lataa sanasto tästä.