HYYn tuet järjestöille

2. Toiminta-avustus

HYY jakaa piirissään toimiville järjestöille tukea toiminnan mahdollistamiseksi. Toiminta-avustusta myönnetään HYYn piirissä toimiville järjestöille, jotka täyttävät tuen myöntämisen kriteerit. Toiminta-avustuksen jaosta vastaa talousjohtokunta. Tukea haetaan vuosittain helmikuun aikana Tahlo-järjestelmän kautta. Tarkoista aikarajoista tiedotetaan hyy-jarjestot-sähköpostilistalla sekä HYYn verkkosivuilla, mutta helmikuun aikana hakeminen on käytännössä aina toimiva muistisääntö.

Tahlon käyttöohje on luettavissa alaluvussa Tahlon käyttöohje.

Toiminta-avustuksesta on mahdollista saada ennakkoa ennen lopullista tukipäätöstä. Ennakkoa myönnetään järjestöille, joille on myönnetty avustusta edellisenä vuonna ja jotka ovat toimittaneet kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin sekä edellisvuoden toimintakertomuksen. Hallituksen myöntämästä lopullisesta summasta vähennetään maksetun ennakon määrä ja loppuosa maksetaan järjestölle kun se on toimittanut kaikki vaaditut liitteet ylioppilaskuntaan.

Päätöksen toiminta-avustuksen jakamisesta tekee HYYn talousjohtokunta. Talousjohtokunta päättää vuosittain toiminta-avustuksen jakamisen periaatteista ja kriteereistä.

Voimassa olevat talousjohtokunnan päätökset toiminta-avustukseen liittyen sijaitsevat HYYn verkkosivuilla.

Toiminta-avustushakemuksessa tarvitaan liitteiksi seuraavat järjestön asiakirjat:

Hakemukseen voi liittää lisäksi muita liitteitä kohtaan ”muut liitteet”. Nämä voivat olla esimerkiksi järjestön yhdenvertaisuus- tai ympäristösuunnitelma tms. Mikäli muita liitteitä on useampia, tulee ne kuitenkin ladata yhtenä PDF-tiedostona.

Toiminta-avustuksen haun määräaikaan mennessä kaikista vaadittavista dokumenteista on toimitettava vähintään alustavat versiot, jotta ylipäänsä talousjohtokunta voi toimintaa arvioida. Määräajan jälkeen ei voida luvata, että liitettä ehditään arvioida järjestöä pisteyttäessä.

Toiminnantarkastuskertomuksen kohdalla alustavakin versio voi olla mahdottomuus, joten sen kohdalle voi laittaa alustavasti lyhyen selityksen siitä, miksei sitä ole voitu toimittaa, esim. ”toiminnantarkastusta ei ole vielä ehditty tekemään, lopulliset liitteet toimitetaan pp.kk. mennessä”.

Toiminta-avustushakemuksen lopullisia liitteitä voi täydentää syyskuun loppuun saakka. Toiminta-avustuksen loppusummaa ei kuitenkaan makseta järjestölle, mikäli se ei ole toimittanut lopullisia versioita kaikista vaadituista dokumenteista. Toiminnantarkastuskertomuksen osalta tähän vaaditaan myös allekirjoitukset.