Hur kan mobbningsfall utredas av föreningen?

Bestäm på förhand vem som behandlar konfidentiella kontakter och eventuella mobbningsfall i föreningen. Vi rekommenderar att likabehandlingsansvariga behandlar fallen ensam eller alternativt tillsammans med föreningens ordförande. Informera medlemskåren tydligt om vem som hanterar kontakterna, de ska alltid hanteras förbehållslöst konfidentiellt!

 

 • När ett misstänkt fall av mobbning  framkommer ska ni utreda vad som hänt, när och vem som varit på plats.  
 • Kom ihåg att din uppgift inte är att vara domare eller söka efter skyldiga, utan verka som en stödperson som erbjuder samtalshjälp.
 • Trakasseriombudspersonen lyssnar och berättar vid behov om tjänster, men löser inte situationen.
 • Om den som tar kontakt vill utreda situationen hjälper kontaktpersonen till att ordna ett möte och ger råd för att förbereda sig för det eller föra ärendet vidare.
 • Trakasseriombudet är opartisk och framför inte värdeladdade kommentarer eller gör antaganden.
 • Mötena är oerhört konfidentiella. Ingenting antecknas eller arkiveras. Alla åtgärder vidtas endast på den upplevdas samtycke.
 • Trakasseriombudet är inte en auktoritet som bestämmer om trakasserierna inträffat eller inte.
 • Trakasseriupplevelserna är aldrig likadana så det finns inga entydiga regler för alla situationer.
 • Ombudet ska undvika indelning och värdeladdade kommentarer.
 • Offrets välbefinnande kan förbättras  även om man inte skulle ta kontakt med trakasseraren.
 • Det är inte nödvändigt att fastställa om det är fråga om trakasserier eller någon annan tråkig situation.
 • Försök inte förklara situationen för den som upplevt (”det här hände kanske för att…”
 • Ibland kan situationen inte lösas på ett för kontaktaren tillfredsställande sätt. Det här betyder inte att ombudet skulle ha misslyckats med sin uppgift.
 • Kom ihåg att ingen behöver lämnas ensam! Det lönar sig att be om stöd och råd till exempel av trakasseriombudet vid universitetet eller studentkåren. Om du är osäker på vem du ska vända dig till kan du alltid be trakasseriombudet om råd. Huvudsaken är att man ingriper i situationen.  

 

En lyckad stödprocess är i bästa fall kraftgivande även om situationen skulle sluta med att trakasserisituationen aldrig utreds officiellt eller man i utredningen skulle anse att trakasserier inte inträffat.

 

Färdigheter för förstående lyssnande och diskussion:

 • Observera tonfall, känslotillstånd och ordval. Det är även viktigt att iaktta gester och karaktär.

 

Restitution och sammanfattning:

 • Jag förstod att… Har jag förstått saken rätt?
  • Jag tänker att det du berättar… Hur tänker du själv?
  • Hittills har vi pratat om… Finns det något som jag glömt?

 

Viktigt i att lyssna:

 • Jag tål att lyssna
  • Skapa en trygg och förtroendefull atmosfär
  • Det är viktigt att personen blir sedd och hörd
  • Tystnad är ok
  • Godkänn känslorna
  • Det är tillåtet att sätta ord på känslor
  • Man behöver inte alltid veta vad som ska sägas
  • Vi ska lita på  trakasserioffrets situationsbedömningsförmåga
  • Misstänk eller döm inte!
  • Tacka och uppmuntra
  • ”Vad händer om jag berättar för dig”

 

 Diskussionstillfälle mellan mobbaren och offret:

Ska endast ordnas när arrangören är behörig och fått medlingsutbildning

Som hjälp kan följande stam användas:

 • Ge parterna möjlighet att ta med sig en (1) stödperson.  
 • Förbered en kort samtalsstomme, till exempel: ”Vad har hänt och varför? Hur kändes det och hur har det påverkat era liv? Vilka åtgärder borde vidtas för att rätta till situationen?”  
 • Se till att mötet äger rum på en lugn plats och att alla får tala utan att bli avbrutna, men sakligt  
 • Lyssna på parternas egna syner. Välj inte sida och behåll den yrkesmässiga objektiviteten. Behåll förtroendet till båda parter som en opartisk förmedlare. Att behålla ett visst yrkesmässigt avstånd och behärska sina känslor möjliggör detta.   
 • Förhåll dig neutralt, försök få den eventuella mobbaren att inse det osakliga i sitt beteende och sätta sig in i offrets upplevelse  
 • Ställ frågor, försök styra samtalet framåt om det verkar stampa på stället  
 • Till slut kan ni komma överens om gemensamma "spelregler" eller nödvändiga ändringar och uppföljning  
 • Situationen granskas i uppföljningen: har det oönskade beteendet upphört, har parterna återgått till det normala och hur bör föreningens verksamhetssätt förändras. 


Viimeksi muutettu: Thursday, 9. Aprilta 2020, 16:13