Syytetylle

Kun saat kuulla, että olet käyttäytynyt epäasiallisesti, lopeta epätoivottu käytös. Pyri sen jälkeen selvittämään tilanne asianosaisten kanssa ja ymmärtämään heidän näkökulmaansa. Jos olet toiminut epäasiallisesti, pyydä anteeksi.

Ole rakentava tilanteen selvittämisessä. Tilanne on hyvä selvittää mahdollisimman ajoissa, jotta epätoivottu käytös saadaan loppumaan, ja vältytään muilta ongelmilta. Vaikka et omasta mielestäsi olisikaan syyllistynyt kiusaamiseen tai epäasialliseen käytökseen, älä vähättele valittajan tuntemuksia vaan lopeta epäasialliseksi kuvattu käytöksesi. Kunnioita toisen kokemusta ja tunnetta. Kaikilla on oikeus omiin tunteisiinsa ja turvalliseen tilaan. Tärkeintä on keskittyä tilanteen selvittämiseen.

On toki myös mahdollista, että henkilö kokee käytöksen kiusaamiseksi vaikkei se sitä tosiasiallisesti ole. Tämänkin takia asia on hyvä selvittää, jotta kaikki osapuolet olisivat kartalla tilanteesta. (katso määritelmistä mikä ei ole kiusaamista)

Häirinnästä syytetyllä on oikeus tulla kuulluksi ja esittää oma näkemyksensä asiasta. Syytetyn on hyvä olla itse yhteydessä myös häirintäyhdyshenkilöihin tai muuhun kolmanteen osapuoleen. Sinulla on oikeus asian selvittämiseen objektiivisessa ja neutraalissa ilmapiirissä, jossa pelkkä syytös ei tee automaattisesti syylliseksi. 

Jos henkilö syyllistyy häirintään, hän on ensi sijassa vastuussa häirinnästä itse. Hän voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen teostaan tai maksamaan vahingonkorvausta häiritylle. 

Last modified: Wednesday, 6 November 2019, 3:59 PM