Länkar

·         Grundlagen

·         Diskrimineringslagen

·         Jämställdhetslagen

·         Lag om diskrimineringsombudsmannen

·         Lag om jämställdhetsombudsmannen

·         Lag om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

 

·         Brottlagen

·         Utlänningslag

·         Lag om service och stöd på grund av handikapp

·         Lag om främjande av integration  

·         Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

·         Lag om patientens ställning och rättigheter

·         Arbetsavtalslag

·         Lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet  

·         Samisk språklag  

·         Sametingslag

 

·         EU-lagstiftning

·         Internationella avtal


Last modified: Friday, 18 December 2020, 12:03 PM