Vapaaehtoisten motivointi ja johtaminen

Järjestöt elävät vapaaehtoisistaan. Vaikka järjestö on olemassa ensisijassa jäseniä varten, toimintaa ei käytännössä ole ilman vapaaehtoisten aktiivien joukkoa. Koska aktiiveille on tarjolla niin paljon tekemistä kuin he vain itselleen keksivät ottaa, on tärkeää, että järjestössä keskitytään myös huolehtimaan vapaaehtoisten motivaatiosta ja jaksamisesta.

Vapaaehtoisten motivointi

Vapaaehtoisten aktiivisin joukko on useimmissa järjestöissä järjestön hallitus. Tämän ydintiimin motivaation mukana toiminnan taso nousee ja laskee. Vapaaehtoisten motivaatioon voi vaikuttaa periaatteessa kuka vain, mutta motivoivassa ilmapiirissä on kyse järjestön toimintakulttuurista, jota parhaiten muuttaa hallitus puheenjohtajan johdolla. Motivoinnin keinot ovat kuitenkin yleispäteviä kaikille vapaaehtoisille.

Motivoinnin keinojaVapaaehtoisten johtaminen

Järjestöt perustuvat vapaaehtoisten tekemälle työlle. Myös vapaaehtoistoimintaa pitää johtaa, ja oikeastaan vapaaehtoistyössä johtajan läsnäoloa tarvitaan vielä enemmän kuin vaikkapa palkkatyössä. Tämä johtuu siitä, että vapaaehtoisen motivaatio kumpuaa yhteisyyden tunteesta organisaatiota kohtaan, ja sitä voi ylläpitää vain huolehtimalla yhteishengestä. Yhteishengestä taas ei usein kanna vastuuta muut kuin johtaja, järjestöissä siis usein puheenjohtaja.

Johtaminen ei tarkoita, että puheenjohtajan pitäisi kytätä muiden aktiivien toimintaa. Päin vastoin, hänen pitää antaa ihmisten käyttää omaa osaamistaan ja luovuuttaan, mutta olla läsnä ja tukea. Keskeistä onkin arvostava ja kiinnostunut suhtautuminen jokaisen panosta kohtaan.

Johtajan on oltava kartalla myös toiminnan resursseista: Millainen tiimi millaisilla vahvuuksilla on koossa? Minkä verran on rahaa käytettävissä toimintaan? Minkä verran on rahaa käytettävissä vapaaehtoisten palkitsemiseen?

Neljä keskeistä asiaa vapaaehtoisten johtamisessaLast modified: Thursday, 2 June 2022, 12:15 PM