Opintovastaava

Etenkin ainejärjestöillä ja tiedekuntayhdistyksillä on opintovastaava, jonka tehtävänä on huolehtia, että opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin tiedekunnalla. Seuraavassa esityksessä kerrotaan, mihin tehtävässä kannattaa keskittyä, mistä saa tarvittaessa apua, mitä ihmettä ovat hallopedit sekä selitetään koulutuspolitiikan lyhenteitä.Opintovastaavana on hyvä ymmärtää yliopiston rakenne pääpiirteissään. Laajemmin tietoa saat esimerkiksi yliopiston omilta sivuilta, mutta alla olevassa kuvassa on esitelty opintovastaavan kannalta olennaiset toimielimet.


Yliopistolla on myös useita muita toimielimiä, joilla ei välttämättä ole päätösvaltaa, mutta mittavaa valmistelu- ja toteutusvaltaa. Opiskelijoiden kannalta tärkeissä toimielimissä on opiskelijaedustus.
 • Erilaiset neuvostot
  • Opintoasiainneuvosto ONE: pystyy antamaan suosituksia ja esityksiä päättäville toimielimille
 • Erillislaitokset
  • Opiskelijan kannalta tärkeitä esim. kirjaston johtokunta ja kampusneuvottelukunnat, Avoin yliopisto, lielikeskus
 • Erilaisia työryhmiä, ohjausryhmiä, hoitokuntia..
  • Esim. kampusten tieteenalarahastojen hoitokunnat, jotka jakavat stipendejä, tilatoimikunta, Kielikeskuksen opetuksenkehittämistyöryhmä..
 • Yliopistohallinnon palvelut
  • Strategiset palvelut, opetus- ja opiskelijapalvelut, kampuskoordinaatio…

Senast ändrad: Friday, 3 June 2022, 11:07