För den anklagade

Om du får höra att du beter dig osakligt ska du avsluta det osakliga beteendet. Sträva därefter att utreda situationen med parterna och förstå deras perspektiv. Om du har agerat osakligt ska du be om förlåt.

Utred situationen konstruktivt. Det är bra att utreda situationen i tid så att det oönskade beteendet kan upphöra och andra problem undvikas. Även om du inte anser att du skulle ha gjort dig skyldig till mobbning eller osakligt beteende ska du inte underskatta den klagandes känslor utan avsluta ditt beteende som beskrivs som osakligt. Respektera andras upplevelser och känslor. Alla har rätt till sina känslor och  trygga lokaler. Det viktigaste är att koncentrera sig på att utreda situationen.

Det är givetvis möjligt att personen upplever beteendet som mobbning även om det i själva verket inte är det. Även detta är bra att redas ut så att alla parter  har en uppfattning om läget. (se mer om vad som inte är mobbning ur definitionen)

Den som blivit anklagad för trakasserier har rätt att bli hörd och framföra sin egen syn på ärendet. Det är bra om den anklagade själv tar kontakt med trakasseriombud eller någon annan tredje part. Du har rätt att utreda ärendet i en objektiv och neutral atmosfär där enbart anklagelsen inte gör dig skyldig.

Om en person gör sig skyldig till trakasserier är hen i första hand själv ansvarig för det inträffade. Hen kan bli straffrättsligt ansvarig för sitt agerande eller vara tvungen betala skadeersättning.


Last modified: Monday, 16 December 2019, 11:27 AM