Ympäristöasiat

Ympäristövastaava 

Ympäristövastaava huolehtii siitä, että järjestön toiminnassa otetaan huomioon ympäristönäkökulmat. Vastaavan tärkeimpiä tehtäviä järjestössä on ympäristöohjelman suunnitteleminen ja edellisen päivittäminen sekä ohjelman toteuttamisen seuraaminen. 

Ympäristövastaavan tehtävät vaihtelevat järjestön koon ja toimintatapojen mukaan. Ei siis ole yhtä kaavaa sille, miten vastaava hommansa hoitaa. Tärkeintä on, että ympäristövastaava pitää ympäristönäkökulmat esillä järjestön toiminnassa parhaimmaksi kokemallaan tavalla ja kannustaa järjestöä toimimaan ympäristöystävällisesti. 

Ympäristöohjelma 

Ympäristöohjelman tarkoitus on kertoa miksi, millä tavoin ja millaisella aikataululla järjestö haluaa edistää ympäristöystävällistä ajattelua toiminnassaan. Ohjelman tarkoituksena on myös sitouttaa ja kannustaa järjestön jäseniä toimimaan ympäristöystävällisemmin. 

Ohjelmassa on tärkeää kertoa, miksi ympäristöasioita halutaan huomioida: haluaako järjestö vastata toiminnallaan jäsentensä toiveita, huomioida paremmin kestävät toimintamallit vai jopa harjoittaa ympäristönsuojelua aktiivisesti. Ympäristöohjelman tulisi sisältää tavoitteita, jotka järjestö pyrkii ja kykenee toiminnallaan saavuttamaan. Ympäristöohjelmaa kannattaa päivittää joka vuosi ympäristövastaavan vaihtuessa tai ainakin kahden vuoden välein. 

Ympäristöohjelma voi sisältää tavoitteita esimerkiksi seuraavissa kategorioissa: tilojen käyttö, hankinnat, tapahtumat, vaikuttaminen ja koulutus. Tilojen käytössä huomioon otettavia asioita ovat esimerkiksi energiansäästö ja kierrätys. Valot tulee sammuttaa, kun tiloja ei käytetä ja kierrätysohjeiden olisi hyvä olla selkeät. Tapahtumia järjestäessä kannattaa pyrkiä vähentämään jätemäärää esimerkiksi mitoittamalla ruoka mahdollisimman tarkasti ja välttämällä kertakäyttökulttuuria. 

Ympäristöohjelman toteuttaminen on kaikkien järjestön jäsenten vastuulla. Kun ohjelma hyväksytään joko järjestön yleiskokouksessa tai järjestön hallituksen kokouksessa, tulee siitä järjestön toimintaa ohjaava dokumentti. Ympäristöohjelma on hyvä rakentaa järjestön piirteiden mukaiseksi. Ei siis ole järkevää, että esimerkiksi pienen ainejärjestön ympäristöohjelma muistuttaa HYYn ympäristöohjelmaa. 

Vertaistukea ja neuvoja 

Neuvoja ja tukea ympäristövastaavat saavat halutessaan HYYn ympäristövaliokunnalta ja HYYn hallituksen ympäristöasioista vastaavalta jäseneltä. HYYn Ympäristövaliokunta järjestää muun toiminnan lomassa yhdestä kahteen kertaan vuodessa ympäristövastaavien tapaamisen. Ympäristövaliokunnan toimintaan tutustuminen voi olla vastaaville hyödyllinen mahdollisuus verkostoitua ja saada uusia ideoita oman järjestön tapahtumia varten. Katso myös ympäristövaliokunnan sitsioppaasta parhaat vinkit ympäristön huomioimiseen akateemisessa pöytäjuhlissa. Ideoita ympäristöohjelmaan saa myös Helsingin seudulla toimivilta ympäristöjärjestöiltä. 

 

Lista hyödyllisistä linkeistä: 

 
Ideoita ympäristöystävällisempään ruuanlaittoon: 


Senast ändrad: Monday, 23 May 2022, 14:13