Anvisningar för krissituationer

En krissituation inträffar alltid överraskat och kan vara mycket stressande såväl för arrangörer som deltagare. För lösandet av situationen är arrangörernas kunniga och effektiva agerande till stor nytta. Oftast när en kris inträffar har arrangörerna händerna fulla och övrig brådska så situationen är aldrig fullständigt optimal för utredandet. Därför är det viktigt att glömma allt annat och helt koncentrera sig på att sköta krisen-människornas säkerhet ska alltid ha förstaprioritet. Lösandet av krisen ska alltid bestå av så många personer som situationen kräver. Först måste man lugna ner situationen. I situationer där en persons hälsa är hotad ska offrets säkerhet alltid säkerställas och nödcentralen larmas. Beroende på krissituation är det skäl att överväga att avbryta evenemanget. Om deltagarna är i fara eller situationen inte upplevs vara trygg är det helt motiverat att helt och hållet avbryta evenemanget.


I HUS evenemangssäkerhetshandbok finns anvisningar för att bland annat förverkliga evenemangssäkerheten och för att agera i olika krissituationer.

 

Vid en krissituation ska du inte bli ensam eller lämna din kompis ensam.

Till alla HUS och föreningslokaler ska alltid larmas polis eller ambulans om situationen kräver det.

I HUS lokaler och evenemang råder nolltolerans för droger.

För krissituationer är det viktigt att komma överens om gemensamma spelregler och sträva att samarbeta kring att utreda situationen.

Arrangörerna ska  meddela studentkåren och parten som hyr ut lokalen om det inträffade. Enligt omdöme kan även andra för föreningen relevanta sektorer informeras.


Viimeksi muutettu: Friday, 18. Decemberta 2020, 12:09