Samarbetspartners, hjälpmaterial och tack

HUS tidigare material  har använts som hjälp för upprättandet av anvisningarna, liksom även anvisningar och utbildningar som producerats av Helsingfors universitet, Allianssi ry, Nyyti ry och Kannunvalajat ry. Särskilt tack till Minttu Naarminen och Heta Hölttä för bakgrundsmaterialet som de producerat.

Tack till alla sektorer som varit med och utvecklat anvisningen!

Anvisningarna har utarbetats och samlats av Aleksi Neuvonen.

Instruktionerna har uppdaterats av Tiia Niemi.
Last modified: Wednesday, 21 September 2022, 11:29 AM