Koncentrerade anvisningar för evenemangsarrangemang

2. Jämlikt bemötande och delaktighet

 • Val av tema: Ingår det risker i temat, borde deltagarna ges klädselanvisningar? Till exempel lämpar sig inte en etnisk bakgrund som klädsel.
 • Stereotypier om olika utbildningsprogram, huvudämnen, fakulteter eller studenter upprätthålls eller förstärks inte.
 • Evenemangen strävas att planeras så att deltagarna inte behöver fundera på med vem de kan delta i aktiviteterna.
 • Deltagarnas ekonomiska situation beaktas: Helt gratis eller förmånliga evenemang möjliggör människors deltagande bättre än dyra evenemang som skapar olika behandling.
 • Sträva efter att ordna evenemang i tillgängliga lokaler.
 • I evenemangsanmälningsblanketten är det bra att ha en punkt där deltagaren kan meddela om behövliga specialarrangemang såsom rullstol, sjukdom eller specialdiet.
 • Ett mångsidigt evenemangsutbud ger alla  möjlighet att hitta något intressant att göra. 
 • Deltagarna påtrycks inte att dricka alkohol.
 • Evenemangsinformationen är tydlig. Ur inbjudan framgår vad det är fråga om, när och var evenemanget ordnas och vad som görs under evenemanget och för vem det riktar sig till.
 • I arrangemangen beaktas könens mångfald och allas rätt att själv fastställa sitt kön.
 • Klädkoden ska till exempel tillåta deltagarna möjlighet att uttrycka sin könsidentitet så som de vill.
 • Insidevitsar undviks både i evenemangskommunikationen och under själva evenemanget.