Hur identifiera och förebygga trakasserier?

2. Hur kan mobbning förebyggas?

Nolltolerans ska gälla i fråga om mobbning och trakasserier: föreningen ska tydligt visa att trakasserier, mobbning, osakligt beteende eller rasism inte accepteras i föreningsverksamheten eller på evenemangen. Föreningen ska omedelbart ingripa i mobbning och trakasserier, fallet ska behandlas och situationen följas upp. Alla studenter i föreningen uppmuntras att ta upp mobbning som de upplevt eller bevittnat. Det bästa sättet är att föreningens aktiva, till exempel styrelsen, funktionärerna och andra frivilliga, förbundit sig till principen. Det är även viktigt att hålla framme olika evenemangssäkerhets- och likabehandlingsprinciper för det skapar en känsla av att föreningen och medlemmarna förhåller sig allvarligt till förverkligandet av likabehandling.

 

 • Det är viktigt att bygga upp en tolerant och öppen atmosfär på evenemangen och i verksamheten.
 • Föreningen förstår och accepterar olikhet.
 • Föreningarna har en person som är ansvarig för likabehandlingsärenden.
 • Föreningarna har en målinriktad likabehandlingsplan som föreningsaktörerna och medlemmarna är medvetna om. Medlemmarna informeras aktivt om planen  och föreningsaktörerna utbildas.
 • Praxis i anslutning till arrangemangen och säkerheten under evenemangen är tydlig och föreningen har infört principerna för trygga lokaler och på evenemangen finns problemsituationspersoner. 
 • Bästa praxis beaktas när föreningen ordnar evenemang
 • Mobbning betraktas som hela gemenskapens problem, inte bara som offrets ensak: medlemmarna uppmuntras ta upp frågan och mobbning döms av hela gemenskapen.
 • Uppmärksamhet fästs vid hur gemenskapen stöder gruppbildningen och möjligheterna att lära känna andra, både i fråga om nya studenter, styrelsen och andra aktiva
 • Verksamheten bedöms utgående från mätare som fastställts på förhand.
 • Respons samlas in om verksamheten och föreningens tillvägagångssätt utreds med gemensamma diskussioner.
 • Se över mötespraxis: är den fungerande, ger den var och en utrymme att uttrycka sin åsikt? 
 • Föreningens styrelse och andra aktiva gör i början av året upp klara spelregler som alla förbinder sig att följa. De kan till exempel omfatta följande:
 • hur föreningen arbetar, vilka verksamhetssätten är
 • i vilka kanaler den informerar, när den ska vara tillgänglig och meddelanden besvaras
 • meddelanden om förhinder och frånvaro i god tid
 • tydliga ansvarsområden och tydlig arbetsfördelning mellan aktörerna
 • att ge och ta emot positiv och korrigerande respons
 • att samla in och behandla respons (från medlemmar, styrelsen och de aktiva)
 • hänsyn: att behandla alla med respekt, hälsa, tacka, hålla tider och tidtabeller, hjälpa och ge råd till andra vid behov
 • föreningens kommunikation utåt och gentemot medlemmarna ska vara öppen och aktuell