Likabehandlingsverksamhet i föreningen

5. Formulär för problemsituationer i HUS föreningar

Under de senaste åren har föreningarna inom HUS tagit i bruk formulär för anonym anmälning av trakasserier eller mobbning. Traksseriblanketten (används även med termen problemsituationsblankett) och trakasseriombuden är bra sätt att ingripa i trakasserier inom föreningen och övrigt osakligt beteende. Det rekommenderas att föreningen  har en tydlig metod som de som upplevt trakasserier eller  osakligt beteende kan använda för att meddela om vad som hänt med låg tröskel.

När blanketten görs är det viktigt att beakta följande saker.

  • Behandlingen av svaren och hur de förvaras: ange redan i informationen i formuläret vem som behandlar svaren och hur de förvaras.
  • All kontakt ska vara absolut konfidentiell och ett ärende kan föras vidare enbart med anmälarens samtycke
  • Det ska vara så lätt som möjligt att ta kontakt och att fylla i formuläret anonymt är en bra sak. Anonym information måste ändå ofta ifrågasättas. Ofta krävs  tilläggsinformation för att utreda ärendet, och då behövs kontaktuppgifter. Då lönar det sig att uppmuntra  formulärets i fyllare att lämna sina kontaktuppgifter och för att bevara anonymiteten kan till exempel endast e-postadressen bes om, då respondenten vid behov kan använda en adress där namnet inte framgår.
  • Innan formuläret tas i bruk ska ni komma överens om vem som behandlar anmälningarna och erbjuda den personen en möjlighet att förvärva den nödvändiga kompetensen och vid behov få stöd
    • Olika föreningar ordnar då och då utbildningar för trakasseriombud som det lönar sig att följa
  • Som formulärbotten kan användas Helsingfors universitets e-blankett