Likabehandlingsverksamhet i föreningen

7. Exempel på diskriminerande strukturer

Utöver god evenemangspraxis kan även jämlikhet beaktas i föreningens struktur. Kan även minoritetstillhöriga personer verka i föreningen? Uppmuntras män och kvinnor till tjänstebefattningar på samma sätt? Kan rasifierade och HLBT+ studenter känna sig trygga i föreningen?

Olika befattningstitlar kan begränsa hurdana personer som upplever det naturligt att verka i föreningen. Exempelvis värd och värdinna som termer köns inriktar uppgifter i onödan och kan förhindra att söka samt skapa onödiga fördomar. Som ersättande termer föreslår vi: lokalansvarig, serveringsansvarig, direktör, kulinarist, matteam, dryckesteam osv.

För att beakta mångfalden bland könen  borde det finnas åtminstone en unisex toalett  i föreningslokalen.

Sitsprinciperna har blivit mer könsneutrala med hjälp av enkla, av ämnesföreningar inlärda knep: i placeringskorten märks ut åt vilket håll skålas efter sången. Då fastställs inte skålningshållen enligt kön.