Likabehandlingsverksamhet i föreningen

4. Principer för trygga lokaler

Syftet med principerna för tryggare lokaler är att öka tryggheten i föreningslokalerna. De fungerar som grundläggande förordningar med vilka deltagarna eftersträvas att garantera en trevlig och avslappnad atmosfär. Det är bra att förpliktiga deltagarna  att följa reglerna och i eventuella problemlösningssituationer kan man vädja till förpliktigandet.

I alla HUS föreningslokaler bör finnas gällande principer för tryggare lokaler som överenskommits tillsammans med föreningarna, och som kan läsas på väggen. HUS också har principer om tryggare rum.

Det finns flera former för principer för tryggare rum. Det rekommenderas att utöver allmänna principer även upprätta specifika principer för de lokaler som föreningen använder. Här ett förslag för principerna för tryggare rum:

 • Som grundregel kan sägas att behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Beakta dock att alla är individer och många skillnader finns  till exempel mellan personliga gränser. Generalisera inte dina preferenser.
 • Gör inga antaganden om andras identitet, kön, sexuell inriktning eller andra personliga egenskaper. Du kan inte känna till den andras upplevelser, tankar eller livssituation. Eftersom vi ändå alltid gör antaganden om andra så försök vara medveten om dina antaganden.
 • Fastställ inte andras upplevelse eller identitet istället för hen.
 • Var öppen och lyssna. Respektera andra som människa, ifrågasätt eller döm inte andras olikhet. 
 • I gemenskapen finns inte plats för våld, intolerans, diskriminerande beteende eller språk. Här ingår även fördomar gentemot andras bakgrund eller utseende.
 • Om du ser att en person mår dåligt, lämna hen inte ensam. Ansvara själv för hen eller försäkra dig om att någon annan gör det. Anta inte att en förvirrad person är berusad utan försäkra dig om att det inte är fråga om ett sjukdomsanfall eller annan allvarlig situation enligt ditt kunnande. Om du upplever att du inte kan hjälpa, be då om mer hjälp.
 • Trakassera ingen verbalt, med beröringar eller genom att stirra. Nej betyder nej. Avsluta eller ändra ditt beteende om någon ber om det. Det som du tycker känns bra kanske inte nödvändigtvis känns så för en annan. Sträva att tolka situationen och den andra parten. Det säkraste sättet är att fråga, lyssna och respektera. 
 • Om du ser eller upplever trakasserier eller osakligt beteende, ta genast kontakt med arrangörerna. Ingrip i trakasserier omedelbart.
 • Om du behöver hjälp eller stöd för problemsituationer, be om det.

 

Speciella anvisningar för tryggare lokaler för diskussionstillfällen är följande:

 • Ge plats! Se till att alla blir hörda och delaktigas. Dominera inte diskussionen utan ge även andra möjlighet att delta och fastställa sitt perspektiv.
 • Prata så att alla kan förstå: försök använda ett språk som kan förstås av andra utanför din egen referensgrupp.
 • Använd inte aggressiva anföranden mot andra människor, mot deltagare eller frånvarande.
 • Lyssna och respektera!