Likabehandlingsverksamhet i föreningen

3. Evenemangssäkerhetsperson

På evenemangen är det bra att ha en särskild anvisad person som ansvarar för evenemangssäkerheten. Evenemangssäkerhetspersonens uppgift är att synas på evenemangsområdet och erbjuda deltagarna möjlighet att anmäla problemsituationer. Med evenemangssäkerhetspersonen kan man prata konfidentiellt i ångestladdade situationer eller om man misstänker att det inträffat någon annan något. Personen bör vara medveten om evenemangets karaktär och bekanta sig med människorna så att deltagarna kan uppleva att hen är lätt att närmas. Det här inverkas väsentligt av att personen strävar att skapa en positiv atmosfär till exempel genom att småprata med människorna och ansvara för deltagarna. Iakttagandets och vaktandets kultur ska undvikas så att deltagarna inte får en negativ känsla av överdriven övervakning. Evenemangssäkerhetspersonens centrala uppgift är att ansvara för deltagarnas välbefinnande och att skapa en positiv atmosfär så att evenemanget skulle vara tryggt och trevligt för alla.

Ansvarsuppgiften kräver handlingsförmåga så det skulle vara bra att  ansvarspersonen är fullständigt nykter. Hen borde vara befriad från övriga uppgifter under hela sitt arbetsskift så hen kan nås hela tiden och inte till exempel försvinner och diskar i köket eller annars skulle verka bråd och otillgänglig. För att evenemangen skulle förlöpa smidigt är det väsentligt att evenemangssäkerhetspersonen är lugn, verkar stresslös och signalerar att evenemanget är under kontroll. Allt detta ökar deltagarnas  trygghetskänsla.

Det är viktigt att evenemangssäkerhetspersonen är synlig. Därför är det bra att personen tydligt anvisats med en väst eller pins. Före evenemanget bör man informera om personerna och även under evenemanget om de till exempel byts. Personernas telefonnummer ska vara synligt framme under evenemanget så att de vid behov kan kontaktas med till exempel sms. Det är även bra att publicera en bild i relevanta kanaler för evenemanget för att underlätta igenkänning.

 I mötet med evenemangssäkerhetspersonen kan ingå oönskad social prägel eller skam så ansvarspersonen ska hantera alla kontakter finkänsligt och fullständigt konfidentiellt. Kontakten med ansvarspersonen kan upplevas svårt och människorna kan vara blyga för det som följer av kontakten. Därför borde sådana situationer där evenemangssäkerhetspersonen avlägsnar sig bakom knuten med någon undvikas, och istället utnyttja olika för situationen lämpliga sätt. Därför är det viktigt att evenemangssäkerhetspersonen från första början är en del av deltagargruppen så att det upplevs naturligt att närma sig hen. 

Obs. evenemangssäkerhetspersonen är inte en ordningsvakt, förstavårdare eller polis. Vid en nödsituation ska myndigheterna alltid kontaktas.