Likabehandlingsverksamhet i föreningen

2. Likabehandlingsansvarig

Likabehandlingsansvarigas uppgift är att ansvara för att alla personer känner sig trygga och mår bra i studentgemenskapen. Då sektorn är stor och överlappar flera andra ansvarsområden kommer personen att samarbeta med övriga sektorer för att försäkra att föreningsverksamheten siktar på att förverkliga likabehandlingen på bästa möjliga sätt. Personen ansvarar för att  bedöma föreningsverksamheten  kritiskt, identifiera praxis och strukturer som förorsakar olika behandling och informera styrelsen om likabehandlingsproblem som hen upptäckt.   Under ledning av  likabehandlingssansvariga begrundas och verkställs problemlösningar tillsammans med styrelsen och övriga aktörer.

Likabehandlingsansvariga har en  speciellt ansvarsfull roll eftersom det innebär att försvara rättigheterna för dem som  har den svagaste och sårbaraste ställningen vilket ofta innebär att traditioner och stadgad praxis som upplevs diskriminerande förändras.  Att befrämja likabehandling och ifrågasätta traditioner kan möta motstånd, så det är bra om likabehandlingsansvariga förbereder sig för förändringsmotstånd, då det är viktigt att framföra problemen med den diskriminerande praxisen. Att uppdatera och förändra traditioner till att bli jämlikare kan vara känsligt för gemenskapen så det är bra om personen även förbereder sig för att möta känslobaserad kritik. Ansvarsuppdraget innebär även särskilt ansvarsfulla ärenden vars skötsel förutsätter hänsynsfullt beteende och även hanterande av  tunga ärenden.

I praktiken upprätthålls  responsmöjligheter av likabehandlingsansvariga, till exempel  formulär för problemsituationer och kontinuerlig respons. Likabehandlingsansvariga   upprättar  och bevakar även förverkligandet av likabehandlingsplanen. Likabehandlingsansvariga ansvarar även för att upprätta och genomföra principer för tryggare lokaler för föreningslokalen. Med tanke på förverkligandet av likabehandling är det oerhört viktigt att lyssna på medlemskåren. Det här kan genomföras exempelvis med olika välbefinnande- och medlemsenkäter med vars hjälp medlemskårens välbefinnande och åsikter kartläggs.