Tiivistetyt ohjeet tapahtuman järjestämiseen

2. Yhdenvertainen kohtelu ja osallistavuus

 • Teeman valinta: Sisältyykö teemaan riskejä, tulisiko osallistujia ohjeistaa pukeutumista varten? Esimerkiksi kenenkään etninen tausta ei sovi asuksi. 

 • Ei ylläpidetä tai vahvisteta stereotypioita eri koulutusohjelmista, pääaineista, tiedekunnista tai niiden opiskelijoista. 

 • Tapahtumat pyritään suunnittelemaan niin, että osallistujien ei tarvitse miettiä, kenen kanssa he voivat osallistua aktiviteetteihin. 

 • Otetaan huomioon osallistujien taloudellinen tilanne: Kokonaan ilmaiset tai edulliset tapahtumat mahdollistavat ihmisten osallistumisen paremmin kuin kalliit tapahtumat, jotka eriarvoistavat jäseniä. 

 • Pyritään järjestämään tapahtumat aina esteettömissä tiloissa. 

 • Tapahtumien ilmoittautumislomakkeessa on hyvä olla kohta, jossa osallistuja voi ilmoittaa tarvitsemistaan erityisjärjestelyistä, kuten pyörätuolista, sairaudesta tai erityisruokavaliosta. 

 • Monipuolinen tapahtumatarjonta antaa jokaisellmahdollisuuden löytää jotain kiinnostavaa tekemistä.  

 • Tapahtumissa ei painosteta osallistujia juomaan alkoholia. 

 • Tapahtumista tiedottaminen on selkeää. Tapahtumakutsusta käy selvästi ilmi, mistä on kyse, milloin ja missä tapahtuma järjestetään ja mitä tapahtumassa tehdään sekä kenelle tapahtuma on tarkoitettu. 

 • Kaikissa tapahtumajärjestelyissä otetaan huomioon sukupuolen moninaisuus ja jokaisen oikeus määritellä̈ itse sukupuolensa. 

 • Esimerkiksi pukukoodin tulee sallia osallistujille mahdollisuus ilmaista sukupuoli-identiteettiään haluamallaan tavalla. 

 • Pienen sisäpiirin vitsailua vältetään sekä tapahtumaviestinnässä että itse tapahtumassa.