Likabehandlingsbegrepp

5. Diskriminering

Diskriminering betyder att en person eller människogrupp behandlas annorlunda än andra i samma ställning på grund av en personlig orsak utan godtagbar orsak. Indirekt diskriminering är det fråga om  när en skenbart neutral bestämmelse eller verksamhetsmetod ställer en del personer i en oförmånlig ställning gentemot andra. Även uppmaning eller order att diskriminera är diskriminering.