Likabehandlingsbegrepp

7. Rasism

Rasism är föreställningar och aktiviteter som grundar sig på tanken om människogruppers fundamentala, karaktäristiska  och oföränderliga kulturella och/eller biologiska olikheter som utifrån det berättigar till negativt bemötande av människogrupper. Rasism betyder mindervärdigande av en viss människogrupp till exempel på grund av etniskt ursprung, hudfärg, nationalitet, kultur, modersmål eller religion. Rasism är alltså att sänka och förakta en människogrupp eller medlemmarnas människovärde.

Till rasism hör ofta att den egna gruppen anses bättre än en annan grupp. Rasism förorsakar olika behandling och skadar utöver föremålen även hela samhället. Rasism används som maktmedel.