Likabehandlingsbegrepp

3. Osakligt bemötande

Osakligt bemötande är negativt beteende som inte kan anses överensstämma med allmän god sed. Osakligt bemötande är sårande kommentarer, uteslutning socialt, spridning av rykten, svartmålning, förlöjligande, skrik, skäll, ogrundad kritik, hotfullt beteende eller ogrundade påminnelser om misstag. Det kan vara förknippat med förtroendearbete där osakligt bemötande tar sig uttryck genom  krav på orimliga arbetsinsatser, orimliga tidtabeller, ignorerandet av åsikter, att utan orsak blanda sig i någon annans arbete, låta bli att bjuda in en person till arbetsrelaterade möten, att utesluta  personen ur informationsförmedlingen. Föremålet för osakligt bemötande har svårt att hantera ärendet speciellt om gärningsmannen kan dra nytta av sin maktposition.