Likabehandlingsbegrepp

6. Trakasserier

6.1. Könsbaserade trakasserier

Könsbaserade trakasserier  är icke-önskat beteende som gäller personens kön, och som avsiktligt eller faktiskt kränker personens värde eller skapar en hotande, fientlig, nedsättande, förödmjukande eller aggressiv atmosfär.