Likabehandlingsbegrepp

6. Trakasserier

Trakasseri är att en persons eller en människogrupps värde eller orördhet förolämpas så att en hotande, förringande eller aggressiv atmosfär uppstår. Trakasserier är beteende som kränker människovärdet, och grundar sig på diskrimineringsprinciper som fastställts i lagen. Avsiktliga trakasserier är förbjudet liksom förfaranden med kränkande följder. Rasistiska skämt eller utskällning av en arbets-eller studiekamrat som hör till en sexuell minoritet är exempel på trakasserier.

Det centrala är att förstå att trakasserier kan upplevas även om man inte själv skulle höra till en grupp som utsätts för diskriminering, för det är fråga om atmosfären och känslan av trygghet.

Trakasseri kan vara ett brott och uppfylla kännetecken för olika brott. Den som trakasserar kan även vara skadeståndspliktig med stöd av skadeståndslagen.