Yhdenvertaisuustoimintaa järjestöihin

Yhdenvertaisuuden huomioiminen on tärkeää järjestötoiminnassa, jotta mahdollisimman monilla olisi mahdollisuus osallistua järjestön toimintaan. Yhdenvertaisuuteen panostaminen lisää järjestötoiminnan turvallisuutta ja jäsenten hyvinvointia. Se myös tekee järjestössä toimimisesta miellyttävämpää kaikille sekä mahdollista yhä useammalle. Osallisuuden tunne ja jäsenten välittäminen yhteisistä asioista ovat avainasemassa turvallisen ja hyvinvoivan opiskelijaympäristön luomisessa. 

HYY tukee järjestöjen yhdenvertaisuustoimintaa ja edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmansa noudattamista. 

On tärkeää, että jokainen järjestön hallituslainen ja toimija ottaa yhdenvertaisuuden vakavasti ja edistää osaltaan sen toteutumista. On lisäksi suositeltavaa valita jokaisen järjestön hallituksesta ainakin yksi yhdenvertaisuusvastaava. Hyvä alku yhdenvertaisuustoiminnan perustamiseksi on yhdenvertaisuudesta vastaavan henkilön nimeäminen ja siitä viestiminen jäsenistölle. Jos järjestö on vasta perustamassa yhdenvertaisuustoimintaansa, apua voi kysyä muilta opiskelijajärjestöiltä ja ottaa heiltä vaikutteita. Yhdenvertaisuustoiminnan luominen on pitkälti yhteistyötä, ja erilaiset näkökulmat tuovat usein esiin uusia tapoja parantaa yhdenvertaisuutta. Siksi aktiivinen yhteydenpito muiden toimijoiden kanssa on hedelmällistä. 

Yhdenvertaisuusvastaavan työnkuvaan on hyvä liittää yhdenvertaisuussuunnitelman teon koordinointi, jolla pureudutaan järjestöspesifeihin yhdenvertaisuustarpeisiin. Jäsenistön kuuntelu on ehdottoman tärkeää, ja vain kuuntelemalla jäseniä voidaan kartoittaa heidän tarpeitaanAlla on listattu keinoja parantaa yhdenvertaisuustoimintaa. 

Yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää jatkuvaa ja tavoitteellista toimintaa, mutta pienilläkin teoilla voi saada isoja muutoksia aikaan! 

5. Ongelmatilannelomakkeet HYYn järjestöissä

Häirintälomake (käytetään myös termiä ongelmatilannelomake) ja häirintäyhdyshenkilöt ovat hyvä tapa puuttua järjestössä tapahtuvaan häirintää ja muuhun epäasialliseen käytökseen. Onkin suositeltavaa, että järjestöillä olisi selkeä keino, jolla häirintää tai epäasiallista käytöstä kohdanneet voisivat ilmoittaa matalalla kynnyksellä siitä mitä on tapahtunut.

Lomaketta tehdessä on tärkeää huomioida seuraavat asiat: 

  • Vastausten käsittely ja säilyttäminen: ilmoita jo lomakkeen tiedoissa, kuka vastauksia käsittelee ja kuinka niitä säilytetään 

  • Kaikkien yhteydenottojen tulee olla ehdottoman luottamuksellisia ja asiaa voidaan viedä eteenpäin vain ilmoittajan suostumuksella 

  • Yhteydenotosta tulisi tehdä mahdollisimman helppoa, ja mahdollisuus täyttää lomake nimettömänä on hyvä asia. Nimettömänä tullutta tietoa joudutaan kuitenkin usein kyseenalaistamaan enemmän. Monesti asian selvittäminen vaatii lisätietoja, joita ei voida kysyä ilman yhteystietoja. Tällöin lomakkeen täyttäjää kannattaa kannustaa yhteystietojen jättämiseen, ja anonyymiyden säilyttämiseksi voidaan pyytää esimerkiksi vain sähköpostiosoitteen jättämistä, jolloin vastaaja voi halutessaan käyttää osoitetta, josta nimi ei käy ilmi. 

  • Ennen kuin lomake otetaan käyttöön, sopikaa, kuka käsittelee sillä ilmoitetut asiat ja tarjotkaa valitulle henkilölle mahdollisuus hankkia tarvittavaa osaamista sekä tarvittaessa tukea 

  • Eri järjestöt pitävät silloin tällöin häirintäyhdyshenkilöille suunnattuja koulutuksia, joita kannattaa seurata