Yhdenvertaisuuteen liittyvää käsitteistöä

6. Häirintä

Häirintää on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaaminen siten, että luodaan uhkaava, halventava tai hyökkäävä ilmapiiri. Häirintää on ihmisarvoa loukkaava käytös ja se perustuu laissa määriteltyihin syrjintäperusteisiin. Kiellettyä on sekä tarkoituksellinen häirintä että menettely, jonka seuraukset ovat loukkaavia. Esimerkiksi rasistiset vitsit tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan työ- tai opiskelukaverin nimittely ovat esimerkkejä häirinnästä.

Keskeistä on ymmärtää, että häirintää voi kokea, vaikkei itse kuuluisi kyseiseen syrjintäperusteiseen ryhmään, sillä kyse on ilmapiiristä ja turvallisuuden tunteesta.

Häirintä voi olla rikos ja täyttää eri rikosten tunnusmerkistön. Häiritsijä voi myös joutua vahingonkorvausvastuuseen vahingonkorvauslain nojalla.