Yhdenvertaisuuteen liittyvää käsitteistöä

6. Häirintä

6.2. Seksuaalinen häirintä

Seksuaalinen häirintä tarkoittaa ei-haluttua seksuaalisluonteista fyysistä, sanallista tai muuta käyttäytymistä. Seksuaalista häirintää voivat olla esimerkiksi: 

  • seksuaalisesti vihjailevat eleet, ilmeet tai tuijotus 

  • härskit puheet ja seksuaalisesti värittyneet yhteydenotot, myös sähköposti- ja nettihäirintä 

  • vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat kaksimieliset huomautukset 

  • pornografiset aineistot 

  • fyysinen koskettelu 

  • seksuaalista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset