Yhdenvertaisuuteen liittyvää käsitteistöä

6. Häirintä

6.1. Sukupuoleen perustuva häirintä


Sukupuoleen perustuvaa häirintää on henkilön sukupuoleen liittyvä ei-toivottu käytös, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön arvoa ja luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.