Yhdenvertaisuuteen liittyvää käsitteistöä

3. Epäasiallinen kohtelu


Epäasiallinen kohtelu on kielteistä käyttäytymistä, jota ei voida pitää yleisen hyvän tavan mukaisena. Epäasiallinen kohtelu on loukkaavien kommenttien esittämistä, sosiaalista eristämistä, juoruilua, mustamaalaamista, nolaamista, huutamista, haukkumista, aiheetonta arvostelua, uhkaavaa käyttäytymistä tai aiheetonta virheistä muistuttamista. Se voi liittyä luottamus työntekoon, jossa kohtuuttoman työmäärän vaatiminen, kohtuuttomien aikataulujen antaminen, mielipiteiden ohittaminen ja huomioimattomuus, perusteeton puuttuminen toisen työhön, työtä koskeviin kokouksiin kutsumatta jättäminen ja tiedonvälityksen ulkopuolelle jättäminen ilmentävät epäasiallista kohtelua. Epäasiallisen käyttäytymisen kohteena olevan on vaikea käsitellä asiaa erityisesti silloin, jos tekijä pystyy käyttämään kohteeseen valta-asemaansa.