Koncentrerade anvisningar för evenemangsarrangemang

Site: HYY moodle
Course: Likabehandling i föreningsverksamheten
Book: Koncentrerade anvisningar för evenemangsarrangemang
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 29 May 2022, 3:03 PM

1. Allmänna anvisningar

 • Innan evenemanget är det  bra att diskutera gemensamma spelregler med alla evenemangsarrangörer.
 • På evenemanget följs (till tillämpade delar) föreningens principer för tryggare lokaler som är bra att ha synliga  på evenemangsplatsen. Om det inte finns egentliga kan man skapa lättare för evenemanget:
 • För evenemangskommunikation: - Informera deltagarna om nolltoleransen i fråga om trakasserier och mobbning, principerna för trygga lokaler och  säkerhetspersonerna (nummer och bilder synliga).
 • Alla evenemangsarrangörer borde ha sparat väktarnas eller övriga relevanta säkerhetspersoners telefonnummer i sin mobil.
 • Det är alltid okej att ringa 112  eller väktaren
 • Se efter och hjälp andra människor- Det är okej att fråga ”är allt bra” och finkänsligt kontrollera en misstänksam situation.
 • Det ska alltid finnas vatten till hands på evenemanget.
 • För en verkligt berusad person ska man inte bjuda mer alkohol. Det är bra att se till att de kommer hem till exempel genom att erbjuda sig att beställa en taxi. 
 • Det vore önskvärt att det skulle finnas ett lugnt utrymme på evenemanget där deltagarna skulle kunna ta det lugnt och sköta egna ärenden.
 • Om någon beter sig störande eller hotfullt ska hen avlägsnas från evenemangsplatsen. Om personen inte går med på att gå själv, kontakta väktare eller polis. Det skulle vara bra att ta kontakt med den som orsakat störningen dagen efter evenemanget.
 • Om det misstänks eller kan bevisas att det inträffat något på evenemanget (till exempel brand, sjukdomsanfall eller drogmisstanke) är det viktigaste att ansvara för deltagarnas säkerhet, varför evenemanget kan avbrytas.
 • Passerkontroll: Det är bra att granska deltagarnas studiekort och bokföra deltagarna. Deltagarlistan och deltagarinformation ska behandlas konfidentiellt och får inte publiceras. Uppgifterna ska behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv (GDPR).

 

Välj säkerhetsansvariga personer för evenemanget

 • Det skulle vara bra att ha en särskilt anvisad säkerhetsperson under evenemanget som skulle vara förberedd för problemsituationer och fungera som deltagarnas stödperson. Hen ska vara funktionsduglig (helst nykter).
 • Personen borde vara tydligt anvisad (till exempel med ett band), insatt i väsentliga material och med evenemangsplatsen, nåbar och lättillgänglig, bryende och så neutral som möjligt i problemsituationer.
 • Evenemangssäkerhetspersonernas telefonnummer borde finnas lättillgängliga till exempel på väggen eller kanaler för social media på relevanta språk.
 • Bekanta dig med deltagarna och skapa en öppen och samtalande atmosfär.
 • Följ evenemangsatmosfären och ingrip i tid om en farosituation håller på att utvecklas.
 • Säkerhetspersonen är inte polis, förstavårdare eller räddningsverkspersonal och ansvarar inte ensam för problemsituationer.
 • Om något händer är det inte ditt fel. Det räcker om du gör ditt bästa!


2. Jämlikt bemötande och delaktighet

 • Val av tema: Ingår det risker i temat, borde deltagarna ges klädselanvisningar? Till exempel lämpar sig inte en etnisk bakgrund som klädsel.
 • Stereotypier om olika utbildningsprogram, huvudämnen, fakulteter eller studenter upprätthålls eller förstärks inte.
 • Evenemangen strävas att planeras så att deltagarna inte behöver fundera på med vem de kan delta i aktiviteterna.
 • Deltagarnas ekonomiska situation beaktas: Helt gratis eller förmånliga evenemang möjliggör människors deltagande bättre än dyra evenemang som skapar olika behandling.
 • Sträva efter att ordna evenemang i tillgängliga lokaler.
 • I evenemangsanmälningsblanketten är det bra att ha en punkt där deltagaren kan meddela om behövliga specialarrangemang såsom rullstol, sjukdom eller specialdiet.
 • Ett mångsidigt evenemangsutbud ger alla  möjlighet att hitta något intressant att göra. 
 • Deltagarna påtrycks inte att dricka alkohol.
 • Evenemangsinformationen är tydlig. Ur inbjudan framgår vad det är fråga om, när och var evenemanget ordnas och vad som görs under evenemanget och för vem det riktar sig till.
 • I arrangemangen beaktas könens mångfald och allas rätt att själv fastställa sitt kön.
 • Klädkoden ska till exempel tillåta deltagarna möjlighet att uttrycka sin könsidentitet så som de vill.
 • Insidevitsar undviks både i evenemangskommunikationen och under själva evenemanget.