HYYn tuet järjestöille

5. Kalustetuki

HYY jakaa piirissään toimiville järjestöille rahaa kalustehankintoihin. Tuen tarkoitus on auttaa ja kannustaa järjestöjä kehittämään ja mukavoittamaan käytössään olevia järjestötiloja. Kalustetuki on tarkoitettu HYYn tiloissa toimiville järjestöille.

Tuen suuruus on vuosittain yhteensä noin 3000 euroa. Tukea voi hakea ympäri vuoden, mutta tuki on pyritty jakamaan niin, että noin puolet summasta myönnetään keväällä ja puolet syksyllä. Jokainen hakemus käsitellään kuitenkin tapauskohtaisesti. Tuen jakamisesta vastaa järjestöasiantuntija

Tukihakemuksesta on käytävä ilmi seuraavat seikat: hakeva järjestö, tuen kohde, budjetti ja kohteen merkitys. Allekirjoitettu hakemus tulee lähettää joko järjestöasiantuntijalle postitse tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen jarjesto@hyy.fi.

Lisää tietoa kalustetuesta löydät HYYn nettisivuilta.