Likabehandlingsbegrepp

6. Trakasserier

6.2. Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier betyder icke-önskat sexuellt, fysiskt, muntligt eller övrigt beteende. Sexuella trakasserier kan till exempel vara:

  • sexuellt antydande gester, miner eller blickar
  • fräckt tal och sexuellt färgade kontaktförsök, även per e-post och nättrakasserier
  • tvetydiga antydningar om kroppen, klädseln eller privatlivet
  • pornografiskt material
  • fysisk beröring
  • förslag eller krav på sexuellt umgänge