Yhdenvertaisuustoimintaa järjestöihin

8. Muistilista yhdenvertaisuustoimintaan

Mietityttääkö yhdenvertaisuustoiminnan aloittaminen tai kehittäminen? HYYn tekemän tukilistan avulla pystyt helposti tarkistamaan, huomioiko järjestösi keskeiset yhdenvertaisuuden osa-alueet toiminnassaan.


 • Järjestöllä on ainakin yksi yhdenvertaisuusvastaava.     
  • Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävä on kehittää järjestön yhdenvertaisuustoimintaa. Henkilön vastuulla on muun muassa arvioida järjestön yhdenvertaisuuden nykytilannetta, nostaa esille havaitsemansa ongelmat ja toimeenpanna ratkaisuja muiden toimijoiden kanssa. Lue lisää.

 • Järjestöllä on yhdenvertaisuussuunnitelma.
  • Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on kuvata, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Suunnitelman luomisessa on keskeistä ensin kartoittaa nykytilanne jäsenistöltä keskeisten ongelmien tunnistamiseksi sekä laatia tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet. Lue lisää.

 • Järjestöllä on turvallisemman tilan periaatteet.
  • Turvallisemman tilan periaatteilla tarkoitetaan yhteisiä sääntöjä tai ohjeita, joiden avulla pyritään luomaan kaikille järjestön tapahtumiin ja toimintaan osallistuville yhdenvertainen ja turvallinen ilmapiiri. Turvallisemman tilan periaatteet voivat myös tukea häirintä- tai ristiriitatilanteiden ratkaisua. Myös HYYllä on omat turvallisemman tilan periaatteet, jotka löydät täältä.

 • Järjestöllä on toimintaohjeet häirintätilanteisiin.
  • Häirintään puuttuminen on meidän kaikkien tehtävä. Ohjeilla pystytään varmistamaan, että kaikki tietävät, miten puuttua häirintään ja näin ehkäistä sitä. Lue lisää.

 • Järjestöillä on tapahtumissa tapahtumaturvallisuushenkilöt.
  • Tapahtumaturvallisuushenkilöt vastaavat tapahtuman turvallisuudesta. Heidän keskeisimpiä tehtäviään ovat osallistujien hyvinvoinnista huolehtiminen, positiivisen tunnelman luominen sekä tarjota osallistujille mahdollisuus ilmoittaa ongelmatilanteista. Lue lisää.

 • Järjestö kerää palautetta toiminnastaan. 
  • Keräämällä palautetta järjestön toiminnasta järjestö saa arvokasta tietoa myös yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Palautetta kannattaa kerätä säännöllisesti. Yhdenvertaisuuden tilaa voi selvittää myös yhdenvertaisuuskyselyillä. Mallikyselyjä löytyy esimerkiksi täältä.

 • Järjestö viestii yhdenvertaisuustoiminnastaan säännöllisesti.
  • Järjestön on tärkeä viestiä jäsenilleen tekemästään yhdenvertaisuustyöstään sekä toimintaohjeistaan. Näin jäsenet pystyvät osallistumaan yhdenvertaisemman toiminnan rakentamiseen. Erityisen tärkeää tämä on uusien jäsenten kohdalla, tai kun yhdenvertaisuusohjeita ja dokumentteja päivitetään.

 • Järjestö huomioi saavutettavuuden toiminnassaan.
  • Saavutettavuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuden edistämistä niin, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan. Saavutettavuudella on monia ulottuvuuksia. Järjestön onkin tärkeä pohtia saavutettavuutta esimerkiksi seuraavien teemojen kautta: fyysisten tilojen esteettömyys, tapahtumien hinta, ruoka- ja juomatarjoilut sekä käytetty kieli.


Jäikö kysymyksiä tai tarvitsetko tukea? HYYn hallituksen jäsenten ja asiantuntijoiden yhteystiedot löydät täältä ja täältä.