Anvisningar för hur man hanterar trakasserisituationer

2. Anvisningar för den som anklagas för att ha trakasserat någon

  1. Om du får höra att du beter dig osakligt ska du genast sluta med det icke-önskade beteendet. Respektera andra personers erfarenheter och gränser, även om du själv tycker att ditt beteende har varit sakligt.
  2. Försök att också förstå den andra partens synvinkel och vad det är i ditt beteende som man har upplevt som störande. Be om ursäkt.
  3. Bidra på ett konstruktivt sätt om situationen kräver att ni reder upp frågan mera i detalj. Det är bra att reda ut situationen så fort som möjligt, så att det icke-önskade beteendet inte fortsätter och man undviker flera problem.
  4. Du har rätt att uttala dig i ärendet och att presentera din egen syn på det som hänt. Det är möjligt att den andra parten upplever att ditt beteende har varit trakasserande, fast det i verkligheten inte har varit det. Det är viktigt att man reder ut situationen i en objektiv och neutral miljö där inte det att man blir anklagad för något automatiskt leder till att man anses vara skyldig.
  5. Kom ihåg att trakasserier enligt lagen definieras som diskriminering. Om ditt beteende uppfyller kriterierna för trakasserier kan du bli straffrättsligt ansvarig för det du gjort eller skyldig att betala skadestånd till den som blivit trakasserad.
  6. Kom ihåg att ta hand om ditt eget välmående. Om du behöver prata med någon kan du också ta kontakt med t.ex. SHVS eller någon annan som erbjuder samtalshjälp. Du kan söka hjälp där du själv känner dig bekvämast.