Toimintaohjeet häirintätilanteisiin

3. Häirintätapausten käsittely järjestössä

Kiusaaminen ja häirintä ovat koko järjestön ja yhteisön yhteinen ongelma, koska yhteiskunnassamme esiintyvät ennakkoluulot ja valtasuhteet ovat läsnä myös järjestötoiminnassa. Yksilö ei ole vastuussa kohtaamastaan syrjinnästä tai häirinnästä. Vaikka kaikki ristiriitatilanteet eivät ole kiusaamista tai häirintää, voivat järjestön jäsenten väliset konfliktit silti vaikuttaa negatiivisesti järjestön toimintaan. Kun järjestöllä on valmiit periaatteet ja toimintasuunnitelma häirintään puuttumiseen, on aktiivien helpompi puuttua tilanteisiin. Samalla luodaan parempaa ja inklusiivisempaa järjestötoimintaa. Seuraavaksi kuvaillaan toimia ja prosesseja, joita järjestöt voivat hyödyntää omaa toimintaa suunnitellessaan.