HYYn yhdenvertaisuusohjeistus järjestötoimijoille.

Materiaali sisältää runsaasti ohjeita siitä, kuinka perustaa, ylläpitää ja kehittää yhdenvertaisuustoimintaa järjestöissä. Ohjeistuksen tarkoitus on antaa työkaluja siihen, kuinka luoda kunnioittava, turvallinen, kannustava, tiedostava ja avoin kulttuuri omaan järjestöön, jossa jokainen kokee voivansa osallistua toimintaan, ja edesauttaa hyvinvoinnin lisäämistä koko opiskelijayhteisössä. Ohjeissa käsitellään yhdenvertaisuuden edistämistä ja siihen liittyviä kysymyksiä monipuolisesti ja kriittisesti. Ohjeistus auttaa opiskelijakulttuurin laaja-alaista hahmottamista, jossa muun muassa problematisoidaan syrjiviä perinteitä nostamalla rakenteellisia ongelmakohtia esiin. Yhdenvertaisuustoiminnan toteuttamisesta ei esitetä yhtä oikeaa tapaa, vaan ohjeistuksen tarkoitus on herättää ajatuksia oman toiminnan monipuoliseen tarkasteluun sekä erilaisten näkökulmien ja kokemusmaailmojen ymmärtämiseen ja huomioimiseen päivittäisessä toiminnassa.