HUS anvisningar om likabehandling för föreningsaktörer.

Materialet innehåller rikligt med anvisningar om hur föreningarna kan grundlägga, upprätthålla och utveckla likabehandlingsverksamheten. Syftet med anvisningarna är att ge verktyg för att skapa en  respektfull, trygg, uppmuntrande, medveten och öppen kultur i den egna föreningen där alla upplever att de kan delta i verksamheten, samt befrämja ett ökat välbefinnande i hela studentgemenskapen. Anvisningarna behandlar likabehandlingsfrämjande frågor mångsidigt och kritiskt. Anvisningen är till hjälp för att uppfatta studentkulturen omfattande. Bland annat tas upp diskriminerande traditioner vilka problematiseras genom  strukturella problemområden. För genomförandet av likabehandlingsverksamheten föreslås inte ett rätt sätt, utan syftet är att väcka tankar för mångsidig granskning av den egna verksamheten samt för att förstå och beakta olika synpunkter och erfarenhetsvärldar i den dagliga verksamheten.