HUS handbok för evenemangssäkerhet tar upp frågor som är viktiga att beakta då en förening arrangerar evenemang. Handboken innehåller också information om hur en arrangör kan agera i svåra situationer.